MEVSİMLİK TARIM İŞÇİSİ OLARAK İLİMİZDE ÇALIŞACAK OLAN GÜRCİSTAN UYRUKLU YABANCILARA SAĞLANAN ÇALIŞMA İZNİ MUAFİYETİ

Fındık ve Çay Hasadı Dönemlerinde İlimizde Mevsimlik İşçi Olarak Çalışacak Gürcistan Uyruklu Yabancılar Yumi-Net Üzerinden Başvuruda Bulunabilirler

Mevsimlik tarım (çay ve fındık) işlerinde çalışacak Gürcistan uyruklu yabancılar, Türkiye’deki yasal kalış sürelerini geçmemek kaydıyla bir takvim yılı içerisinde en fazla 90 gün süreyle çalışma izninden muaf olarak çalışabilecektir.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığınca müştereken belirlenen esaslara uygun olmak şartıyla; Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin illerimizde çay ve fındık hasat dönemlerinde ihtiyaç duyulan mevsimlik işçi ihtiyacını karşılamak üzere YUMI-Net sistemi üzerinden başvuru yapılabilmektedir.

Genel Esaslar

1- Mevsimlik tarım (çay ve fındık) işlerinde çalışmak üzere çalışma izni muafiyeti sadece Gürcistan uyruklu yabancılara uygulanacaktır.

2- Belge düzenlenecek yabancılar bir takvim yılında en fazla 90 (doksan) gün süreyle mevsimlik tarım (çay ve fındık) işlerinde çalışabilecektir.

3- Çalışma izni muafiyetinden yararlanmak isteyen yabancılar, YUMI-NET web uygulaması https://yuminet.ailevecalisma.gov.tr üzerinden kişi bilgilerini girerek başvuru yapabilecektir.

4- Yabancıların YUMI-NET sistemi üzerinden oluşturulan başvuru formu ile birlikte en kısa sürede Kaymakamlıklara başvuruda bulunarak başvuru formunu onaylatması gerekmektedir.

5- Başvurular;

a) Pasaport ile giriş yapanlar

-YUMI-Net’ten Oluşturulan Başvuru Belgesi

-Pasaport veya Pasaport Yerine Geçen Belge

b) Ulusal Kimlik Kartı İle Giriş Yapanlar

-YUMI-Net’ten Oluşturulan Başvuru Formu

-Ulusal Kimlik Kartı

-Giriş-Çıkış Belgesi (Hudut Kapısında düzenlenir)

c) İkamet İzni ile Ülkemizde Bulunanlar

- YUMI-NET’ten Oluşturulan Başvuru Belgesi

- Pasaport veya Pasaport Yerine Geçen Belge

- İkamet İzni Belgesi ile yapılabilecektir.
Kayıt: 22.5.2019
Güncelleme:29.5.2019
Paylaş


WS05